Všeobecné obchodné podmienky

1. Prevádzkovateľ internetového obchodu

Na tejto stránke nájdete popísané obchodné podmienky spoločnosti 2v1, s.r.o., s ktorou sa chystáte uzavrieť obchod. Kúpou našich produktov cez internetový obchod www.farebny-nabytok.sk nám zároveň udeľujete súhlas s nasledujúcimi všeobecnými obchodnými podmienkami.

2v1,s.r.o
Masarykova 22
080 01 Prešov
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, vložka č. 21054/P
IČO: 44533551
IČ DPH: SK2022744966
DIČ: 2022744966
Platca DPH.

Tel. kontakt: 0948 003 003
Email: obchod@farebny-nabytok.sk

Orgánom dozoru je
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 4675/6, 080 01 Prešov
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 051 / 772 15 97
fax číslo: 051 / 772 15 96

2. Ochrana osobných údajov

Kompletné znenie nových Zásad spracúvania osobných údajov podľa nariadenia GDPR nájdete v spodnej časti -Ochrana osobných údajov

3. Ceny a poplatky

Všetky ceny tovaru a služieb sú uvádzané s DPH (20 %), vrátane poplatku za poštovné a balné. V prípade neoprávneného zásahu do obsahu internetovej stránky www.farebny-nabytok.sk  alebo do objednávky si vyhradzujeme právo na zmenu cien. Konečnú cenu Vašej objednávky nájdete vždy v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním záväznej objednávky.

4. Objednávanie tovaru

Objednávanie tovaru je možné prostredníctvom:

 • zadania objednávky cez internetovú stránku www.farebny-nabytok.sk (ďalej len “eshop”)
 • elektronickou poštou na adrese obchod@farebny-nabytok.sk
 • telefonicky na čísle +421 948 003 003

Každá objednávka musí byť zaevidovaná v účtovnom systéme, aby sme vám mohli vystaviť daňový doklad a získali podklady pre naše účtovníctvo.

Pri objednávaní cez internetovú stránku www.farebny-nabytok.sk môžete nakupovať bez registrácie.

Vytvorenie objednávky pozostáva zo štyroch jednoduchých krokov, ktoré absolvujete po vložení vybraného tovaru do nákupného košíka. Upozorňujeme vás, aby ste si pozorne prečítali poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy a naše všeobecného obchodné podmienky. Po záväznom potvrdení objednávky kliknutím na „objednať s povinnosťou platby“ dostanete okamžite spätné potvrdenie o jej prijatí na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli v kontaktných údajoch.

5. Spôsob platby

Pri nákupe tovaru cez internetovú stránku máte možnosť úhrady:

• online platba – platba platobnou kartou alebo platobnou bránou PayPal

6. Spôsob doručenia

Tovar objednaný prostredníctvom internetovej stránky www.farebny-nabytok.sk vám môže byť doručený týmto spôsobom:

 • prostredníctvom služieb kuriera

Poplatok za doručenie priamo na adresu je 3,50 € na Slovensko, 6,5 € Česká republika.

7. Expedovanie objednávok a dodacie podmienky

7.1 Všeobecné dodacie podmienky

 Spoločnosť 2v1 s.r.o. je povinná dodať vám objednaný tovar najneskôr v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa potvrdenia objednávky. Záväzok dodať tovar je splnený, keď Vám alebo vami určenej tretej osobe uvedenej v objednávke dodáme tovar alebo jeho odovzdaním nášmu prepravcovi na prepravu. Ak neprevezmete objednaný tovar, ktorý bol riadne doručený na dodaciu adresu uvedenú v objednávke/potvrdení objednávky, je spoločnosť 2v1 s.r.o. oprávnená požadovať od vás náhradu škody vo výške účelne vynaložených nákladov súvisiacich s expedovaním objednávky. Vlastnícke právo k tovaru nadobúdate jeho prevzatím v mieste dodania a úplným zaplatením kúpnej ceny. Prevzatím tovaru na Vás prechádza aj nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia. V prípade viditeľného poškodenia zásielky ste oprávnený zásielku neprevziať.

7.2 Balenie objednávok

Objednaný tovar balíme s ohľadom na bezpečnosť bublinkovou fóliou alebo pri väčšom množstve do kartónovej krabice.

7.3 Rozdelenie objednávky – expedovanie a poštovné

Ak Vaša objednávka obsahuje viacero položiek a jednu, či viaceré z nich nie je možné našou vinou vybaviť, objednávku vám odošleme aj po častiach. Zvýšené nároky na poštovné a balné idú v takomto prípade na náš účet.

V prípade rozdelenia jednej objednávky na viacero zásielok na základe Vášho priania doručeného e-mailom, môže byť poštovné a balné účtované za každú zásielku samostatne.

7.4 Potvrdenie o expedovaní objednávky

Do 24 hodín od expedovania objednávky od nás dostanete e-mail s potvrdením. E-mail si pozorne prečítajte. Nájdete v ňom užitočné informácie o prípadných komplikáciách pri doručovaní. V prípade, že by sa vyskytli nepredvídateľné okolnosti, vyhradzujeme si právo na predĺženie dodacej lehoty, o čom Vás však budeme hneď informovať.

7.5 Problémy pri doručovaní expedovanej objednávky

Pokiaľ Vám tovar alebo oznámenie o jeho uložení nebolo doručené podľa dodacích lehôt, kontaktujte nas prosím.

telefonicky: +421 948 003 003

e-mailom: obchod@farebny-nabytok.sk

Pokiaľ nie je uvedené inak, tovar expedujeme zvyčajne do 3 pracovných dní, najneskôr však do 14 dní odo dňa prijatia úspešne ukončenej objednávky, alebo po jej autorizácii. Ak tovar momentálne nie je skladom, bezodkladne vás budeme informovať, aby sme si dohodli ďalší postup.

Spoločnosť 2v1s.r.o. nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavineného poštou a ani za poškodenie zásielky zavineného poštou. Rovnako nenesie zodpovednosť za nesprávne uvedenú adresu prijímateľa.

9. Výmena, vrátenie a reklamácia tovaru

9.1 Podmienky výmeny

 • tovar, ktorý požadujete vymeniť, musí byť nepoškodený, neotvorený
 • v prípade, že tovar požadujete vymeniť poštou, určite nám ho neposielajte na dobierku, takáto zásielka nebude z našej strany prebratá

9.1.2 Postup pri výmene – zákazník

 • adresa na doručenie vráteného tovaru:

2v1 s.r.o.
Masarykova 22
080 01 Prešov
Slovenská republika

 • k výmene tovaru budete potrebovať kópiu dokladu o zaplatení
 • skontrolujte, či je tovar na výmenu v poriadku nepoškodený, neotvorený
 • do balíka alebo listu vložte spolu s tovarom aj kópiu dokladu o zaplatení a sprievodný list s informáciami k požadovanej výmene

9.1.3 Postup pri výmene – poskytovateľ

 • prijatý tovar skontrolujeme, prečítame si sprievodný list a overíme dostupnosť tovaru, ktorý si želáte

9.1.4 Postup pri výmene – špeciálne prípady

V prípade, že si želáte vymeniť tovar v inej hodnote, ako je ten pôvodne zakúpený, alebo tovar, ktorý požadujete, momentálne nie je dostupný, dohodneme sa individuálne e-mailom alebo telefonicky ohľadne vyrovnania finančného rozdielu. V takýchto prípadoch je lepšie sa nám ozvať dopredu na adresu obchod@farebny-nabytok.sk

9.2 Vrátenie tovaru

Ako ste spotrebiteľ, všetok tovar zakúpený na našej internetovej stránke www.farebny-nabytok.sk môžete bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie vrátiť do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď vy alebo vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. Ak ste sa rozhodli využiť tohto práva, musíte odstúpenie od zmluvy odoslať 2v1 s.r.o. najneskôr siedmy (7) deň od prevzatia tovaru. Právo na odstúpenie od zmluvy môžete uplatniť e-mailom na obchod@farebny-nabytok.sk alebo v listinnej podobe na adresu 2v1 s.r.o., Masarykova 22, 080 01 Prešov spolu s podpísaným písomným prehlásením o odstúpení od zmluvy s uvedením svojho mena a priezviska, adresy, čísla objednávky, dátumu objednania a čísla bankového účtu na finančné vyrovnanie.

9.2.1 Podmienky vrátenia tovaru

 • tovar, ktorý si želáte vrátiť, musí byť nepoškodený, neotvorený
 • v prípade, že tovar chcete vrátiť poštou, určite nám ho neposielajte na dobierku, takáto zásielka nebude z našej strany prebratá

9.2.2 Postup pri vrátení tovaru – zákazník

 • adresa na doručenie vráteného tovaru:

2v1 s.r.o.
Masarykova 22
080 01 Prešov

 • k vráteniu tovaru budete potrebovať kópiu dokladu o zaplatení
 • skontrolujte, či je tovar v poriadku nepoškodený, neotvorený

9.2.3 Postup pri vrátení tovaru – poskytovateľ

 • skontrolujeme prijatý tovar a lehotu na vrátenie tovaru
 • ak je všetko v poriadku, vrátime vám všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
 • platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

Pri odstúpení od zmluvy znášate náklady na vrátenie tovaru spoločnosti 2v1 s.r.o. Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností tovaru.

V prípade, ak nesplníte niektorú zo svojich vyššie uvedených povinností podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od zmluvy nie je platné a účinné a spoločnosť 2v1 s.r.o. nie je povinná vrátiť vám všetky preukázateľné platby podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť k vám.

9.3 Reklamácia tovaru

 9.3.1 Základné informácie

Záručná doba na všetok neotvorený a neexpirovaný tovar je 24 mesiacov.

Reklamáciu vybavíme v niektorých prípadoch ihneď, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru. Adresa, na ktorej môžete uplatniť reklamáciu tovaru, podať sťažnosť alebo iný podnet, je 2v1 s.r.o., Masarykova 22, 080 01 Prešov.

9.3.2 Podmienky reklamácie

 • oznámenie o reklamácií alebo doručenie reklamovaného tovaru musí prebehnúť do 24 mesiacov od dátumu nákupu alebo do dátumu expirácie tovaru.
 • tovar na reklamáciu nám neposielajte na dobierku, takáto zásielka nebude z našej strany prebratá

9.3.3 Postup pri reklamácii – zákazník

 • tovar, ktorý chcete reklamovať, odošlite doporučene ako balík (nie na dobierku)
 • adresa na doručenie reklamovaného tovaru:

2v1 s.r.o.
Masarykova 22
080 01 Prešov
Slovenská republika

 • k reklamácií budete potrebovať kópiu dokladu o zaplatení
 • skontrolujte, či je tovar na výmenu v poriadku nepoškodený, neotvorený
 • do balíka alebo listu vložte spolu s tovarom aj kópiu dokladu o zaplatení a sprievodný list s popisom závady

9.3.4 Postup pri reklamácií – poskytovateľ

Poštou

 • na prijatom tovare skontrolujeme nahlásenú závadu a na základe dokladu o kúpe overíme lehotu na reklamáciu
 • po prijatí reklamovaného tovaru vás budeme čo najskôr kontaktovať (telefonicky alebo e-mailom) a spoločne sa dohodneme na najrýchlejšom a najefektívnejšom riešení vzniknutej situácie
 • písomne (e-mailom) vás informujeme o spôsobe vybavenia reklamácie
 • vymenený tovar vám zašleme na adresu dohodnutú prostredníctvom e-mailovej komunikácie

Ak Vašu reklamáciu uznáme, situáciu vyriešime jedným z nasledovných spôsobov:

 • tovar vám vymeníme a zašleme späť na naše náklady,
 • v prípade, že tovar nebude možné vymeniť, vrátime vám peniaze vrátane poštovného a balného

10. Riešenie spotrebiteľských sporov prostredníctvom on-line európskej platformy RSO

Od 1. februára 2016, keď ste spotrebiteľ a nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu alebo ak sa domnievate, že sme porušili vaše práva, máte právo obrátiť sa na 2v1 s.r.o. so žiadosťou o nápravu prostredníctvom emailu obchod@farebny-nabytok.sk. Ak na Vašu žiadosť odpovieme zamietavo alebo na ňu neodpovieme do 30 dní odo dňa jej odoslania, máte možnosť uplatňovať svoje nároky a práva voči nám prostredníctvom alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s 2v1 s.r.o. je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky.
Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty alternatívneho riešenia sporov, máte právo voľby, ktorému z nich podáte návrh; možnosť obrátiť sa na príslušný súd tým nie je dotknutá. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Platformu RSO môžete využiť podaním sťažnosti na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov. Alternatívne riešenie sporu sa netýka sporov, ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 EUR. Oprávnená právnická osoba môže od spotrebiteľa požadovať poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR vrátane dane z pridanej hodnoty. V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na obchod@farebny-nabytok.sk

11. Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné zmluvné podmienky sú platné od 17.4.2020.

Spoločnosť 2v1 s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných nákupných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.farebny-nabytok.sk

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči Vám uzavretím kúpnej zmluvy.